Τεχνολογίες αιχμής και συνεργατικά ερευνητικά εγχειρήματα στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς